Molimo pričekajte...
Molimo pričekajte...

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Izaberite traženu uslugu

Nepokretna govorna i podatkovna
Nepokretna govorna
Nepokretna podatkovna
Pokretna govorna i podatkovna
Pokretna govorna
Pokretna podatkovna
Aplikacija i procjena troškova su informativnog karaktera. HAKOM ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu koja može nastati zbog izbora korisnika temeljenog na procjeni. Izračun obuhvaća ponudu usluga elektroničkih komunikacija za fizičke osobe, a koje ne uključuju usluge s posebnom tarifom, usluge u inozemstvu, tzv. bonuse (prava besplatnog korištenja usluga koje krajnji korisnici ostvaruju temeljem određenih uvjeta), grupne ponude usluga, materijalne sadržaje koje korisnici dobivaju na poklon ili po povoljnim uvjetima, naknade za aktivaciju i sl. naknade, kao ni ponude usluga koje se ne odnose na razdoblje od jednog mjeseca. Izračun je temeljen na iznosu mjesečne naknade i potrošnje. U slučaju da pronađete grešku u izračunu kontaktirajte nas na adresu elektroničke pošte proc.upit@hakom.hr
Način plaćanja
Svejedno
Prepaid (bonovi)
Pretplata
Pozivi i poruke
Obavezan unos broja
{{getErrorMsgByGroup(grupa)}}
Obavezan unos broja
{{getErrorMsgByGroup(grupa)}}
Podatkovni promet
Obavezan unos broja
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
5 GB
10 GB
Obavezan unos broja